WYSTAWA

"100 LAT FLOTYLLI WIŚLANEJ

I REGULACJI GÓRNEGO BIEGU WISŁY"

 

W związku z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej Stowarzyszenie Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków uruchomiło projekt mający na celu popularyzację wiedzy o jednej z  zapomnianych jednostek bojowych jaką niewątpliwie była Flotylla Wiślana - formacja nawodna, której przynależność w ramach struktury armii austriacko-węgierskiej była rozpięta pomiędzy jednostkami technicznymi a cesarsko-królewską marynarką wojenną.

W dniu 7 czerwca 2014 roku o godzinie 14.00  odbyło się uroczyste otwarcie wystawy połączone z dynamiczną prezentacją w wykonaniu Tradycyjnego Oddziału C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2. Wystawa jest dostępna na Zamku Królewskim w Sandomierzu do dnia 6 lipca 2014 r. w godzinach otwarcia muzeum.

 

Tutaj czytaj o tym więcej!