"Krzyż Pamięci"

 

Sztab Regimentu w związku z XX – leciem działalności Stowarzyszenia ustanowił „Krzyż Pamięci o Miejscach Spoczynku Żołnierzy poległych w latach 1914 – 1920”.

Prezentacja "Krzyża Pamięci 1914 - 1920"

 

Ideą przyświecającą jego ustanowieniu jest chęć wyróżnienia osób, które poprzez swoją obecność na cmentarzach wojennych podtrzymują pamięć o niejednokrotnie bezimiennych ofiarach wojen z lat 1914 – 1920. Krzyż ma być widocznym znakiem troski i zainteresowania obecnie istniejącymi cmentarzami z czasów wielkiej wojny 1914-1918, wojny polsko-czeskiej z 1919 r., wojen polsko-ukraińskiej, czy też polsko-sowieckiej, walk wyzwoleńczych w Karyntii z 1919 r i innych konfliktów zbrojnych na terenie Europy toczących się w latach 1914 – 1920. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często osoby odwiedzające cmentarze wojenne niejednokrotnie dbają o wybrane cmentarze i mogiły żołnierskie w swoim miejscu zamieszkania chroniąc je tym samym przed zatarciem w ludzkiej pamięci. Osoby takie będą w pierwszej kolejności honorowane tym odznaczeniem. „Krzyż Pamięci 1914 – 1920” może być nadawany nie tylko osobom indywidualnym nie zależnie od narodowości, ale również instytucjom państwowym i organizacjom pozarządowym na podstawie decyzji Sztabu Regimentu podjętej w oparciu o wypełnione zgłoszenie prezentujące szczegółowo zakres działalności, która ma na celu podtrzymać pamięć o poległych żołnierzach. W grudniu 2016 roku Sztab Regimentu podjął decyzję o rozszerzeniu nadawania Krzyża Pamięci również za opiekę nad miejscami spoczynku żołnierzy i partyzantów okresu powstań narodowych oraz II wojny światowej. Od 23grudna Krzyż Pamięci ma trzy odmiany:

„Krzyż Pamięci Powstań Narodowych”"

„Krzyż Pamięci 1914-1920”"

„Krzyż Pamięci 1939-1945”"

 

Projekt „Krzyży Pamięci” dla osób poświęcających się opiece nad miejscami pamięci w konkretnych okresach historycznych. Prezentacja Krzyża w nowej formie planowana jest na marzec 2017 roku, podczas uroczystości wręczenia „Krzyża Pamięci 1914 – 1920”. Krzyże są zawieszone na wstążce trójkątnej, której rogi symbolizują trzy najwyższe wartości przyświecające prawdziwym patriotom: BOGA, HONOR i OJCZYZNĘ. W zależności od klasyfikacji zasług na wstążce dodatkowo mogą być noszone wieńce z mieczem w kolorze złotym, srebrnym i brązowym. Wstążka do „Krzyży Pamięci” ma dwie odmiany: podstawową i specjalną, które pozwalają rozróżnić dodatkowe pola aktywności osób uhonorowanych tym odznaczeniem. Wstążka podstawowa ma barwę czerwoną z dwoma wąskimi pasami na brzegach w kolorze czarnym i żółtym symbolizujących odpowiednio: czerwień – krew przelaną w konfliktach zbrojnych, czerń – śmierć na polu chwały, żółć – kolor słońca niosącego nadzieję na odrodzenie. Wstążka specjalna ma barwę żółtą z czarnym pasem po środku. Jest przyznawana w szczególnych przypadkach, w których aktywność danej osoby wykracza poza granice kraju, którego jest obywatelem. Wnioski do nadania Krzyża Pamięci będą niebawem dostępne na stronie Stowarzyszenia Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków. "