"Krzyż Pamięci"

 

Sztab Regimentu w związku z XX–leciem działalności Stowarzyszenia ustanowił „Krzyż Pamięci o Miejscach Spoczynku Żołnierzy poległych w latach 1914 – 1920”.

Prezentacja "Krzyża Pamięci 1914 - 1920"

 

Ideą przyświecającą jego ustanowieniu była chęć wyróżnienia osób, które poprzez swoją obecność na cmentarzach wojennych podtrzymują pamięć o niejednokrotnie bezimiennych ofiarach wojen z lat 1914 – 1920. Krzyż jest widocznym znakiem troski i zainteresowania obecnie istniejącymi cmentarzami z czasów wielkiej wojny 1914-1918, wojny polsko-czeskiej z 1919 r., wojen polsko-ukraińskiej, czy też polsko-sowieckiej, walk wyzwoleńczych w Karyntii z 1919 r i innych konfliktów zbrojnych na terenie Europy toczących się w latach 1914 – 1920. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często osoby odwiedzające cmentarze wojenne niejednokrotnie dbają o wybrane cmentarze i mogiły żołnierskie w swoim miejscu zamieszkania chroniąc je tym samym przed zatarciem w ludzkiej pamięci. Osoby takie będą w pierwszej kolejności honorowane tym odznaczeniem. „Krzyż Pamięci 1914 – 1920” jest nadawany nie tylko osobom indywidualnym nie zależnie od narodowości, ale również instytucjom państwowym i organizacjom pozarządowym na podstawie decyzji Sztabu Regimentu podjętej w oparciu o wypełnione zgłoszenie prezentujące szczegółowo zakres działalności, która ma na celu podtrzymać pamięć o poległych żołnierzach. W grudniu 2016 roku Sztab Regimentu podjął decyzję o rozszerzeniu nadawania Krzyża Pamięci również za opiekę nad miejscami spoczynku żołnierzy i partyzantów okresu powstań narodowych oraz II wojny światowej. Od 23 grudnia 2016 r. "Krzyż Pamięci" ma trzy odmiany:

„Krzyż Pamięci Powstań Narodowych”" - przeznaczony dla osób podtrzymujących pamięć o miejscach związanych z powstaniami narodowymi od XVIII do XX w.

„Krzyż Pamięci 1914-1920”" - przeznaczony dla osób działających na polu upamiętniania miejsc związanych z I wojną światową i konfliktami zbrojnymi rozgrywającymi się tuż po jej zakończeniu do roku 1920

„Krzyż Pamięci 1939-1945”" -jest dedykowany dla osób, które dbają o pamięć zarówno żołnierzy jak i ofiar cywilnych i upamiętniają miejsca związane z wydarzeniami mającymi miejsce w czasie trwania II wojny światowej.

 

Powyżej zaprezentowano projekt „Krzyży Pamięci” dla osób poświęcających się opiece nad miejscami pamięci w konkretnych okresach historycznych. Krzyże są zawieszone na wstążce trójkątnej, której rogi symbolizują trzy najwyższe wartości przyświecające prawdziwym patriotom: BOGA, HONOR i OJCZYZNĘ. W zależności od klasyfikacji zasług na wstążce dodatkowo mogą być noszone wieńce z mieczem w kolorze złotym, srebrnym i brązowym. Wstążka do „Krzyży Pamięci” ma dwie odmiany: podstawową i honorową, które pozwalają rozróżnić dodatkowe pola aktywności osób uhonorowanych tym odznaczeniem. Wstążka podstawowa ma barwę czerwoną z dwoma wąskimi pasami na brzegach w kolorze czarnym i żółtym symbolizujących odpowiednio: czerwień – krew przelaną w konfliktach zbrojnych, czerń – śmierć na polu chwały, żółć – kolor słońca niosącego nadzieję na odrodzenie. Wstążka honorowa ma barwę żółtą z czarnym pasem po środku. Jest przyznawana w szczególnych przypadkach, w których aktywność danej osoby wykracza poza granice kraju, którego jest obywatelem.

Wnioski do nadania Krzyży Pamięci we wszystkich odmianach są dostępne poniżej. Wniosek może złożyć każda osoba fizyczna lub instytucja, która zna osoby działające na polu podtrzymywania pamięci, ochrony i renowacji miejsc pamięci lub jest taką osobą lub instytucją. Otrzymanie krzyża jest związane z wniesieniem opłaty, która pozwala pokryć koszty przygotowania odznaczeń w kolejnych edycjach. Opłata wynosi 120 zł i jest stała niezależnie od przyznanego typu "Krzyża Pamięci". Z opłaty zwolnione są instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, którym krzyż został przyznany na wniosek Komendanta Regimentu. Opłatę wnosi instytucja lub osoba składająca wniosek niezwłocznie po przyznaniu "Krzyża Pamięci". Opłata jest konieczna, gdyż "Krzyż Pamięci" nie jest finansowany z budżetu państwa tylko ma formę i charakter społeczny w myśl: odznaczeni krzyżem fundują go kolejnym odznaczanym osobom.

Decyzję o przyznaniu konkretnego krzyża podejmuje kapituła składająca się z członków Sztabu Regimentu. 100 lecie odzyskana przez Polskę niepodległości jest okazją do wznowienia nadawania krzyży pamięci po niespełna rocznej przerwie. Pierwsze wręczenie "Krzyży Pamięci" w 2018 roku jest planowane na początku maja, dlatego prosimy o składanie wniosków w terminie do 15 kwietnia 2018 r. Wnioski muszą być potwierdzone przez urzędy gminne lub ośrodki kultury na terenie, których prowadzona jest działalność opisywana we wniosku.

Formularze wniosku o nadanie "Krzyży Pamięci"

POBIERZ

Request for receiving of "Cross of Remembrance 1914 - 1920"

DOWNLOAD

Antrag auf Zuanerkenung des "Kreuz des Gedenkes 1914-1920"

DOWNLOAD