Zgodnie z obowiązującymi przepisami o sztandarach austriacko węgierskich formacji wojskowych wszystkie regimenty artyleryjskie w monarchii używały jednolitego wzoru sztandaru. Sztandar Regimentu Artylerii Fortecznej  No. 2 był wykonany według tego wzorca, jednocześnie był odzwierciedleniem marszu artylerii "Unter dem Doppel Adler" - pod dwugłowym orłem. Marsz artylerii o podanym tytule uosabiał obydwa płaty sztandaru - dwugłowego orła na żółtym tle.

 

Sztandar w 5-go Pułku Artylerii Ciężkiej został zatwierdzony Dodatkiem Tajnym nr 3 do Dziennika Rozkazów MSWojsk. nr 3 z dnia 17 lutego 1938 r. w poz. 29. Prawa strona płatu sztandaru była zgodna z regulaminem, na lewej umieszczono na poszczególnych tarczach:

- wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej

- wizerunek Świętej Barbary

- godło miasta Krakowa

- odznakę pamiątkową 5 PAC

Na górnym ramieniu krzyża umieszczono napis "Dyneburg 3.I.1920" - na pamiątkę walk pod Dynebyrgiem w wojnie polsko-bolszewickiej.

Na dolnym ramieniu krzyża umieszczono napis "Kraków 31.X.1918" - na pamiątkę  powstania 2-go Pułku Artylerii Ciężkiej

  

 

 

W związku z nadaniem sztandaru wydany został specjalny rozkaz pułkowy nr 122. Dowódca 5 PAC, płk Luśniak napisał w nim:

W dniu 29 maja 1938 r. pułk otrzymał sztandar z rąk Przedstawiciela Pana Prezydenta, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych.
Nadanie sztandaru pułkowi to dowód najwyższego uznania i zaufania, że obowiązek nasz żołnierski i obywatelski wobec Ojczyzny naszej spełnimy należycie.
W tak podniosłej i doniosłej chwili dla nas, myśli nasze biegną do Tego, który stworzył nam niepodległą Ojczyznę, który państwu naszemu silną i wspaniałą armię – składamy hołd Duchowi Marszałka Józefa Piłsudskiego i wielkiej ofierze krwi przelanej za Ojczyznę.
Żołnierze! Za nadanie nam sztandaru, za ten niezwykły zaszczyt najwyższego zaufania musimy podziękować, ale nie słowami lecz rzetelną i solidną pracą, ofiarnością i obowiązkowością; w pracy tej cel i drogę wskazują nam nieśmiertelne słowa błyszczące na naszym sztandarze “Honor i Ojczyzna”.
Żołnierze! Wierzą, iż zaufania w nas położonego nie zawiedziemy, że obowiązek nasz żołnierski spełnimy należycie i w tej wierze niech z piersi naszych i z głębi serc naszych zabrzmi okrzyk:
Pan Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Prof. Ignacy Mościcki i Naczelny Wódz Marszałek Edward Śmigły Rydz


Niech żyją...

 

 

 

 

7 stycznia 2001 roku wręczenie Tradycyjnemu Oddziałowi przez płk Andrzeja Marciniaka sztandaru ufundowanego przez społeczność Krakowa. Sztandar został poświęcony w Katedrze na Wawelu podczas uroczystej Mszy Świętej, a następnie wręczony na Rynku Głównym.

 

 

Rodzicami chrzestnymi byli Alicja Jaskółowska i prof. Marian Zgórniak. Fakt ten jest tym istotniejszy, że aby otrzymać sztandar dana jednostka musi się zasłużyć, zwyczaj ten jest honorowany od wieków w Wojsku Polskim, jak i innych armiach. Akt fundacyjny został podpisany przez fundatorów po wbiciu w drzewce pamiątkowych gwoździ i brzmiał następująco:

 

 

AKT FUNDACYJNY

 

POMNI HISTORYCZNYCH TRADYCJI I OBOWIĄZKÓW

PŁYNĄCYCH Z WIERNOŚCI DLA DZIEDZICTWA NASZYCH DZIADÓW

I PRADZIADÓW SŁUŻĄCYCH W RÓŻNYCH ARMIACH

POSTANOWILIŚMY UFUNDOWAĆ SZTANDAR,

KTÓRY ZOSTANIE WRĘCZONY

TRADYCYJNEMU ODDZIAŁOWI

C. K. REGIMENTU ARTYLERII FORTECZNEJ No. 2

BARONA EDWARDA VON BESCHI - TWIERDZA KRAKÓW.

WIERZYMY GŁĘBOKO, ŻE SZTANDAR TEN ZAWSZE BĘDZIE ZNAKIEM

WIERNOŚCI I PRZYWIĄZANIA DO TRADYCJI, JAK TEŻ WYRAZEM

UMIŁOWANIA SPUŚCIZNY NARODOWEJ.

NIECH POD TYM SZTANDAREM ZAWSZE GROMADZĄ SIĘ LUDZIE

ZŁĄCZENI WSPÓLNYM DĄŻENIEM DO PODTRZYMANIA WIĘZI

MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ,

KULTYWOWANIA STARYCH ARTYLERYJSKICH ZWYCZAJÓW,

ZACHOWANIA W PAMIĘCI ŻOŁNIERSKIEGO TRUDU I KRWI PRZELANEJ

NA WSZYSTKICH FRONTACH I i II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

  

Następnie zgodnie z ceremonią zostały przybliżone zasługi bojowe Regimentu Artylerii Fortecznej nr 2    i odczyny akt wręczenia sztandaru, po którym nastąpiło jego wręczenie.

 

 

 

AKT WRĘCZENIA

 

W DOWÓD UZNANIA ZASŁUG

TRADYCYJNEGO ODDZIAŁU

C. K. REGIMENTU ARTYLERII FORTECZNEJ No. 2

BARONA EDWARDA VON BESCHI

- TWIERDZA KRAKÓW.

WRĘCZAM TEN SZTANDAR

Z NADZIEJĄ, ŻE ZAWSZE LUDZIE,

KTÓRZY BĘDĄ SIĘ POD NIM GROMADZIĆ

WIERNI BĘDĄ TRADYCJOM ARTYLERYJSKIM

A PRZEDE WSZYSTKIM NIGDY NIE ZAPOMNĄ

O SWOICH KORZENIACH

I

OJCZYŹNIE

Sztandar jest odzwierciedleniem tradycji kultywowanych przez Stowarzyszenie oraz ukazuje wszystkie istotne dla jego członków wydarzenia. Kolorystyka sztandaru nawiązuje bezpośrednio do polskich tradycji artyleryjskich sięgających czasów insurekcji kościuszkowskiej silnie związanej z Rynkiem Głównym w Krakowie za sprawą przysięgi złożonej przez Tadeusza Kościuszkę w dniu 24 marca 1793 roku. Kolory te to: ciemno zielony, czarny i czerwony, które utożsamiane są z artylerią polską do dnia dzisiejszego. Brzegi sztandaru obszyto żółto - czarnymi frędzlami przypominającymi o tradycjach artylerii fortecznej z końca XIX i początku XX w.

       

Na lewej stronie  sztandaru w centrum znajduje się zarys pentagonalnej twierdzy, w którym umieszczono skrótową nazwę

 

2 REG. ART. FORT.

(Regiment Artylerii Fortecznej)

z datą 1996-2001 przypominającą o utworzeniu Stowarzyszenia i wręczenia sztandaru. W rogach znajdują się daty:

1.I.1891 - utworzenie Festungsartillerieregimnt Nr. 2

6.XII.1907 - zmiana właściciela regimentu z A v. Sponner na E. v. Beschi

 6.XII.1916 -  obrona twierdzy Kraków przed armią carską

31.X.1918 - wyzwolenie Krakowa spod władzy zaborczej

 

Na prawej stronie sztandaru jest centralnie umieszczony herb Podgórza niegdyś samodzielnego miasta włączonego do Krakowa w 1915 roku, gdzie niegdyś stacjonowała jednostka zanim wybudowano koszary Regimentu Artylerii Fortecznej nr 2  na początku XX w. w Krakowie. Zwieńczenie herbu stanowi korona królewska. Herb opleciono wieńcem z liści laurowych po lewej stronie i dębowych po prawej. W rogach znajdują się wybuchające granaty.

 

Sztandar jest wyszywany, a wykonany został w pracowni Lt. i. TR.  Marka Radwana według projektu Mjr. i. TR. Przemysława Jaskółowskiego, gwoździe pamiątkowe wykonał Vorm. i. TR. Robert Wardzała w zakładzie grawerskim Alojzego Borowicza.

 

Gwoździe pamiątkowe wbite do drzewca sztandaru:

mgr A. Jaskółowska

prof. M. Zgórniak

płk A. Marciniak

Komendant P. Jaskółowski

gen. bryg. Cz. Borowski

gen. bryg. A. Piotrowski

gen. bryg. B. Kwiatkowski

Przew. SMK St. Handzlik

prof. A Gołaś

płk Z. Bartosz

płk K Piotrowicz

płk J Wójcik

ppłk dypl. A. Wilk

mjr R. Kowalczyk

prof. A. Krawczuk

prof. J. Majchrowski

Oberst F. A. Nachazel

Oberst A. S. v. Reden

R. Wojda

A. Chwaja

Lt M. Radwan

R. Wardzała

J. Janczykowski

J. Borowicz

 

Poczet sztandarowy Regimentu podczas uroczystości wręczenia sztandaru 6 Batalionowi Dowodzenia

w czerwcu 2001 r.