Międzynarodowe obchody 99 rocznicy wyzwolenia KRAKOWA spod władzy zaborców 31.X.1918 r.

 

UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE NA PLACU NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEZ

TRADYCYJNY ODDZIAŁ C. I K. REGIMENTU ARTYLERII FORTECZNEJ No. 2

BARONA EDWARDA VON BESCHI - TWIERDZA KRAKÓW

od 1998 r.

podczas uroczystości w dniu 30 i 31 października

będzie rozdawany trzeci numer rocznika

"Głos Śmiałych"

 

PROGRAM

MIĘDZYNARODOWYCH OBCHODÓW

OSWOBODZENIA KRAKOWA:

 

Poniedziałek, 30 października 2017 roku.

 

19:20 – Zgromadzenie na Rynku Podgórskim w celu upamiętnienia rozpoczęcia akcji wyzwalania Krakowa spod władzy zaborców w dniu 30.X.1918 r., zgromadzeni po sformowaniu kolumny ruszą w kierunku Starego Cmentarza Podgórskiego.

 

19:30 – „Pochód Śmiałych” - przemarsz ulicą Rękawka zgromadzonych uczestników uroczystości wraz z historycznymi oddziałami wojskowymi z Polski i zagranicy, z pochodniami.

 

20:00„Apel Śmiałych” - Stary Cmentarz Podgórski

- wciągnięcie biało – czerwonej flagi na maszt

- odegranie „Mazurka Dąbrowskiego”

- przejście na teren Cmentarza (wprowadza Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Pocztem Sztandarowym)

- przywitanie przybyłych gości

- odczytanie wspomnień porucznika Antoniego Stawarza o zajęciu dworca kolejowego w Płaszowie i rozesłaniu do miast galicyjskich oraz okupacji austriackiej telegramu o „Rewolucji w Krakowie”

- przemówienia gości honorowych zaproszonych na uroczystość

- „Apel Pamięci”

- salwa honorowa w wykonaniu Kompani Honorowej Wojska Polskiego

- złożenie wieńców i kwiatów na grobie Edwarda Dembowskiego

- przejście delegacji i zawieszenie wieńca na koszarach 1 batalionu asystencyjnego przy ulicy Wielickiej 1 – pierwszych koszarach tworzącego się Wojska Polskiego na skrawku niepodległej Rzeczypospolitej

- zakończenie uroczystości. 

 

21:00 –Dworzec Kolejowy PŁASZÓW „Tu zaczęła się NIEPODLEGŁOŚĆ” - odsłonięcie pamiatkowej tablicy oraz złożenie wieńca

 

Wtorek, 31 października 2017 roku.

 

10:30 – Plac Niepodległości

- złożenie meldunku symbolicznie kończącego rządy austriackie w Krakowie,

- opuszczenie flagi austriacko–węgierskiej,

- złożenie meldunku rozpoczynającego uroczystości; meldunek składa Komendant Przemysław Jaskółowski,

- wciągnięcie na maszt flagi biało–czerwonej – odegranie i odśpiewanie Hymnu Państwowego w wykonaniu chóru z VIII Liceum Ogólnokształcącego                      im. Stanisława Wyspiańskiego,

- odczytanie wspomnień porucznika Antoniego Stawarza zebranych w publikacji pt. Zerwane Pęta z 1939 r. zakończone krótkim rysem historycznym

- przemówienia gości honorowych zaproszonych na uroczystość

- uroczystość wręczenia pamiątkowych medali, krzyży i odznak gościom honorowym

- ceremonia złożenia kwiatów i wieńców pod pomnikiem upamiętniającym wyzwolenie Krakowa spod władzy zaborców

- salut honorowy z replik dział w wykonaniu tradycyjnego Oddziału C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No.2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków

- wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego,

- podziękowanie uczestnikom uroczystości

- wyprowadzenie Asysty Honorowej Wojska Polskiego

- zakończenie uroczystości  

 

Środa, 1 listopada 2017 roku.

 

9:00 – „Pamiętajmy o bohaterach” – Cmentarz Rakowicki, przed mauzoleum poległych w I wojnie światowej – uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem i zapalenia zniczy na mogiłach żołnierskich oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy z Regimentu Artylerii Fortecznej No.2 pochowanych na Rakowicach

- ustawienie pododdziałów historycznych

- złożenie wieńców przez delegacje

- palenie lampek na mogiłach żołnierskich

 

ZAPRASZAMY!