100 rocznica wymarszu 3 i 4 kompanii

30,5 cm moździerzy Wz. 1911

z C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2

na front zachodni

13 sierpnia 1914 r.

 

Szczegóły programowe zostaną podane w maju.