FZM Eduard Freiherr von Beschi

 

    Osoba FZM (Feldzugmeister - marszałek polny) Edwarda von Beschi nierozerwalnie łączy się z historią 2-go galicyjsko-morawskiego Regimentu Artylerii Fortecznej, który w grudniu 1907 r. w uznaniu zasług został mianowany właścicielem tego regimentu - pełnił tę funkcję do roku 1917, kiedy to regiment został przeformowany na Regiment Artylerii Ciężkiej nr 2. Nadmienić należy, że baron Edward von Beschi był z pochodzenia Węgrem, urodził się w 1848 roku w miejscowości Ostra. Po ukończeniu akademii artyleryjskiej Mährisch-Weißkirchen w 1869 roku został przydzielony jako podporucznik do regimentu artylerii fortecznej nr 4 stacjonującego w nadmorskiej twierdzy - Puli. W trakcie służby przechodził przez liczne stanowiska służbowe pełniąc obowiązki w jednostkach liniowych oraz Wojskowym Komitecie Technicznym. Podczas służby w TMK przyczynił się do udoskonalenia konstrukcji działa Wz 1875 oraz uczestniczył w tworzeniu koncepcji dział Wz 1880 wraz ze słynnym austriackim marszałkiem Uchatiusem. W maju 1899 roku został awansowany na pierwszy stopień generalski, a w kwietniu 1904 roku objął funkcję Inspektora Artylerii Fortecznej. Za swoje wybitne zasługi został odznaczony między innymi: Orderem Zasługi Franciszka Józefa 4-ej klasy, Orderem Żelaznej Korony 3-ej klasy oraz Orderem Leopolda 2-ej i 3-ej klasy. W roku 1909 cesarz Franciszek Józef I w uznaniu jego zasług nadał mu tytuł szlachecki - Freiherr (barona). FZM vn Beschi zmarł w Wiedniu w 1916 roku.