100 LAT FLOTYLLI WIŚLANEJ

I REGULACJI GÓRNEGO BIEGU WISŁY

w 2014 r.

 

W związku z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej Stowarzyszenie Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków uruchomiło projekt mający na celu popularyzację wiedzy o jednej z  zapomnianych jednostek bojowych jaką niewątpliwie była Flotylla Wiślana - formacja nawodna, której przynależność w ramach struktury armii austriacko-węgierskiej była  rozpięta pomiędzy jednostkami technicznymi a cesarsko-królewską marynarką wojenną.

Należy przy tej okazji również wspomnieć  o związkach Flotylli Wiślanej z Regimentem Artylerii Fortecznej No. 2, który w 1914 r. oddelegował z jednego z pododdziałów oświetleniowych kilka reflektorów acetylenowych wraz z obsługami, które zostały następnie rozdysponowane w ramach jednostek pływających flotylli. Wśród żołnierzy z Festungsartillerieregiment No. 2, którzy zostali oddelegowani znalazł się  jednoroczny ochotnik Ludwig Wittgenstein słynny filozof XX w. i twórca nowoczesnego ujęcia logiki języka.  Wittgenstein do końca września 1914 roku służył na S.M.S. Goplana. 

Ponieważ historia Flotylli Wiślanej to również opowieść o intensywnych  pracach regulacyjnych Wisły w czasie wojny, nie zbraknie w ramach realizowanego projektu informacji na ten temat. Do życia zostaną przywrócone pamiątki rodzinne po Ludwiku i Stanisławie Regiecach -  ojcu i synu związanymi z regulacją Wisły.

W ramach projektu zaprezentowane zostaną wystawy tematyczne, które kolejno będą się odbywać w Krakowie, Sandomierzu, Puławach i Warszawie. Nie bez powodu tak została dobrana kolejność poszczególnych ekspozycji, gdyż w ten sposób nawiązujemy do samej Wisły i jej biegu.

Informacje o kolejnych wystawach i przebiegu projektu będą na bieżąco relacjonowane na naszej stronie internetowej, do której oglądania i czytania serdecznie zapraszamy.

 

W dniu 1 marca o godzinie 15.00 na barce Alrina w Krakowie odbyło się "WODOWANIE" projektu "100 lat flotylli Wiślanej i regulacji górnego biegu Wisły" - czytaj pełną relację z tego wydarzenia.

 

W dniach 29-30 marca podczas Forum Rekonstrukcji Historycznej w Kielcach przedstawiono projekt "100 lat flotylli Wiślanej i regulacji górnego biegu Wisły" - czytaj pełną relację z tego wydarzenia.

 

W dniu 26 kwietnia o godzinie 15.30 w Siedzibie Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie nastąpi otwarcie wystawy "Na pokładzie statku jego cesarskiej mości" - czytaj więcej o tym wydarzeniu.

 

W dniu 27 kwietnia o godzinie 10.00 w miejscu dawnej przeprawy rzecznej na Wiśle w Tyńcu nastąpi przeprawa 8 cm armaty polowej Wz 1905/08 na galarze, po czym zostaną oddane 3 wystrzały z okazji Kanonizacji Jana Pawła II " - czytaj więcej o tym wydarzeniu.

 

W dniu 7 czerwca o godzinie 14.00  " na zamku w Sandomierzu w siedzibie Muzeum Okręgowego zostanie otwarta wystaw "100 lat Flotylli Wiślanej", - czytaj więcej o tym wydarzeniu.

 

W dniu 6 września o godzinie 14.00  w pałacu XX Czartoryskich zostanie otwarta wystawa "100 lat Flotylli Wiślanej i regulacji górnej Wisły", - czytaj więcej o tym wydarzeniu.