1917-1918

Schwereartillerieregiment Nr. 2

 

        Na przełomie 1917 / 1918 roku dokonano zmiany w strukturach artylerii austriacko – węgierskiej i Regiment Artylerii Fortecznej nr 2 przemianowano na Regiment Artylerii Ciężkiej nr 2. Nazwa ta przetrwała do końca I wojny światowej. Nowa jednostka liczyła 16 baterii zgrupowanych w 4 oddziałach, a w tym: 8 baterii 30,5 cm moździerzy Wz 1911/16 i/lub Wz 1916 - 16 dział, 2 baterie 15 cm haubic samochodowych Wz 1915 - 4 działa, 1 baterii 15 cm armat samochodowych Wz 1915/16, 1 baterii 15 cm armat Wz 1880 - 4 działa, 1 baterii 15 cm haubic Wz 1914 - 4 działa i 2 baterii 10,4 cm armat polowych Wz 1915. Jednostką tą w latach 1917-18 dowodził  Obstlt Konrad Etz v. Strassthal do momentu jej przekształcenia w pierwszy polski pułk artylerii - Pułk Artylerii Ciężkiej nr 2 w Krakowie, tj. do 31 października 1918 r.