PRZEPRAWA GALARĄ PRZEZ WISŁĘ

8 cm ARMATY POLOWEJ Wz 1905/08

POD KLASZTOREM BENEDYKTYNÓW

W TYŃCU
 

W ramach projektu „100 lat flotylli Wiślanej i Regulacji górnego biegu Wisły” w dniu 27 kwietnia 204 roku w godzinach przedpołudnio-wych w miejscu dawnej przeprawy promowej w Tyńcu, na brzegu od strony Piekar członkowie Tradycyj-nego Oddziału C. i K. Regimentu Artylerii Forte-cznej No. 2 barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków wraz z repliką 8 cm armaty polowej wz. 1905/08 przygotowywali się do przeprawy przez Wisłę przy użyciu galary jakie były niegdyś używane do celów transportowych przez Flotyllę Wiślaną. O godzinie 9:30 na przeciwległym brzegu Wisły pojawili się liczni widzowie wraz z zakonnikami z Opactwa Benedyktynów. Pierwotnie zaplanowana na godzinę 9:30 przeprawa na drugą stronę Wisły z powodów technicznych musiała być odłożona w czasie. O godzinie 10:00 działon oddał jeden wystrzał z okazji rozpoczynającej się w tym czasie w Rzymie Mszy świętej Kanonizacyjnej Papieża Jana Pawła II. O godzinie 10:30 po zacumowaniu galary na piekarskim brzegu Wisły rozpoczął się załadunek armaty. Flisacy bardzo sprawnie przetransportowali działo wraz z obsługą na tyniecki brzeg rzeki gzie u stup klasztoru Benedyktynów zostało wyznaczone stanowisko ogniowe. Komendant Regimentu wraz z delegacja udał się do opactwa, gdzie zameldował Przeorowi ojcu Konradowi Małysowi przybycie działonu i gotowość do dalszych działań zaplanowanych w ramach wydarzenia . O 12:30 przedstawiciele Regimentu wzięli udział w Mszy Świętej dziękczynnej z udziałem chóru z opactwa benedyktynów Ealing z Londynu. Wszystkich przybyłych na mszę Benedyktyni zaprosili na strzelanie z działa Regimentu oraz zaplanowaną na godzinę 14:00 przeprawę działa na galarze z powrotem do Piekar. Wydarzeniu temu towarzyszyła przybył Telewizja Kraków, która przygotowała relację poświęconą projektowi realizowanemu przez Regiment o Flotylli Wiślanej. Licznie zgromadzonych u podnóża klasztoru widzów przywitał Komendant Regimentu i w kilku słowach przypomniał historię Flotylli Wiślanej i zaprosił do odwiedzenia otwartej dzień wcześniej wystawy. Następnie zostały oddane 2 wystrzały. Pierwszy ku czci św. Jana Pawła II, drugi na pamiątkę 100-lecia działalności bojowej Flotylli Wiślanej. Wystrzały zostały nagrodzone gromkimi brawami. Następnie działo zostało przeciągnięte do miejsca cumowania galary po czym zostało sprawnie załadowane na pokład i przetransportowane na przeciwległy brzeg. Tego dnia Komendant Regimentu wręczył dwie pamiątkowe odznaki Flotylli Wiślanej. Jedną Przeorowi Opactwa Benedyktynów Konradowi Małysowi, drugą zaś szefowi braci flisackiej Józefowowi Ratajczakowi.

Relacja przygotowana przez TVP KRAKÓW dla "Kroniki Krakowskiej", emisja 1 maja 2014 r. godz. 18.30