Szlakiem bojowym baterii 10 cm haubic Wz. 1914

z 1-go Pułku Artylerii Wałowej

w 95 rocznicę wojny polsko-czeskiej z 1919 r.
 

 

CIESZYN

SKOCZÓW

BOGUMIN / ORLOVA

25-26 stycznia 2014 r.