UPAMIĘTNIENIE 100 ROCZNICY ZAMACHU

NA NASTĘPCĘ TRONU AUSTRO-WĘGIER - FRANCISZKA FERDYNANDA

W SARAJEWIE 28 CZERWCA 1914 r. - ARTSTETTEN 28.VI.2014 r.


 

Relacja zostanie podana w późniejszym terminie.

Artstetten 28 czerwca 2014 r.

......