BIWAK HISTORYCZNY W ŚWIĘTO ZBURZENIA BASTYLII

PARYŻ 13-14 LIPCA

OGRODY TULLERIE


 

Na zaproszenie strony francuskiej w ogrodach Tullerie w Paryżu w dniach 13 i 14 lipca 2014 r. pojawili się członkowie stowarzyszenia Tradycyjny Oddział C. I K. Regimentu Artylerii Fortecznej No 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków w mundurach armii Austriacko-węgierskiej i Legionów Polskich. Stowarzyszenie to działa już od 18 lat w Krakowie i przypomina losy polaków służących w armii austriackiej, kultywuje stare tradycje artyleryjskie regimentu fortecznego zwiazanego z Krakowem oraz innych jednostek artyleryjskich austriackich i polskich z okresu pierwszej wojny światowej i okresu międzywojennego. Podczas biwaku w ogrodach Tullerie zorganizowanego z okazji święta 14 Lipca członkowie Regimentu zaprezentowali : 9 cm miotacz min Wz. 1914, austriacko-węgierską kuchnię polową dla 25 osób zwaną – Kochkuste, namiot oficerski w wariancie sztabowym i sanitarnym oraz dwa typy mundurów armii austriackiej i Legionów Polskich w śród nich mundury żołnierskie, oficerskie oraz kobiecy czerwonego krzyża. Impreza przyciągnęła tysiące odwiedzających, wśród których nie zabrakło licznie przybyłych Francuzów o polskich korzeniach. Widzowie szczegółowo wypytywali o elementy umundurowania i wyposażenia. Wielokrotnie członkowie Regimentu mogli usłyszeć komentarze: Brawo Polacy. Przygotowana prezentacja niewątpliwie została bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców Paryża, jak również licznych turystów. Dla krakowskich artylerzystów uczestniczenie w tak aktywny sposób we francuskim święcie zburzenia bastylii było również wyjątkowym i niezapomnianym przeżyciem. Do jego szczególnych elementów należała wizyta Prezydenta Francji Pana Francois Hoilland’a, któremu komendant regimentu Przemysław Jaskółowski Tit. Obstlt wręczył kopie odznaki oficerów sztabu Legionów Polskich noszoną na kołnierzach kurtek munduriowych w 1914 r. Do istotnego elementu podróży do francji należało również zwiedzenie twierdz, które w 1914 roku były ostrzeliwywane z ciężkich moździerzy 30,5 cm Wz. 1911 wysłanych z Krakowa jako wsparcie dla niemickich wojsk. Miały one za zadanie skruszyć obronę w belgijskich i francuskich twierdzach. Skutki działania granatów pancernych członkowie Regimentu zobaczyli na przykładzie twierdzy Liege, Namur, Meaubeuge i Verdun, zwiedzili cmentarze wojenne – tak liczne w dolinie rzeki Mose. Niebawem 1-3 Sierpnia członkowe Regimentu powrócą na ziemię francuska gdzie w Evian podczas biwaku historycznego zaprezentują wystawę tematyczną poświęconą udziałolwi artylerii austriacko-węgierskiej w walkach na zachodzie Europy w 1914 r.

Program zrealizowany w dniu 13 lipca przez TF 1

 

 

Program zrealizowany w dniu 14 lipca przez TF 1