II. Organizacja Stowarzyszenia zwanego Regimentem

 

 

  1. Regiment składa się ze statutowych jednostek organizacyjnych, których zadania zostały określone poprzez Statut Stowarzyszenia. Są to:

- Prezydium Zarządu Głównego zwanego inaczej Sztabem Regimentu,

- Główna Komisja Rewizyjna zwana inaczej Komisją.

  1. Organy statutowe stosują zatwierdzone przez Sztab Regimentu pieczęci, które służą do użytku wewnętrznego (dla potrzeb wewnętrznych) oraz zewnętrznego (dla potrzeb reprezentowania Regimentu na zewnątrz).

  2. W ramach statutowej działalności Regiment został podzielony na obszary zainteresowań, których zadaniem jest usystematyzowanie obowiązków poszczególnych członków Regimentu. Podział ten został przedstawiony w pkt. 4.

  3. Członkowie Regimentu osobiście wybierają sobie obszary zainteresowań (maksymalnie trzy) zwane dalej kompaniami:

   

    Batalion No. I – złożony z:

       - Kompania Armat No. 1

       - Kompania Miotaczy Min No. 2

       - Kompania Moździerzy No. 3

       - Pododdział Sanitarny No. 4

  

    Batalion No. 2 – złożony z:

       - Pododdział Balonowy No. 5

       - Pododdział Oświetleniowy No. 6

       - Pododdział Łączności No. 7

       - Pododdział Samochodowy No. 8

 

    Batalion No. 3 – złożony z:

       - Pododdział Broni Maszynowej No. 9

       - Pododdział Saperów No. 10

       - Pododdział Remontowy No. 11

       - Pododdział Oświatowy No. 12 

 

  1. Każdy z batalionów i kompanii ma prawo do używania wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych Regimentu zatwierdzonych przez Sztab Regimentu pieczęci, które znajdują się w dyspozycji Szefa Archiwum.

  2. Najwyżsi stopniem członkowie Regimentu pełniący pieczę nad batalionami i kompaniami, zwani dalej DOWÓDCAMI BATALIONÓW/SZEFAMI KOMPANIII, kierują szkoleniem członków Regimentu należących do danego obszaru zainteresowań i są jednocześnie odpowiedzialni za poziom wiedzy i wyszkolenia tychże.

  3. Dowódców batalionów i szefów kompanii mianuje Komendant Regimentu.