WYDARZENIE SPECJALNE

PRZEPRAWA

8 CM DZIAŁA POLOWEGO Wz. 1905/08

PRZEZ WISŁĘ POD KLASZTOREM W TYŃCU

NA GALARZE 

 

W związku z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej Stowarzyszenie Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków uruchomiło projekt mający na celu popularyzację wiedzy o jednej z  zapomnianych jednostek bojowych jaką niewątpliwie była Flotylla Wiślana - formacja nawodna, której przynależność w ramach struktury armii austriacko-węgierskiej była rozpięta pomiędzy jednostkami technicznymi a cesarsko-królewską marynarką wojenną.

W dniu 27 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00 w miejscu dawnej przeprawy promowej na Wiśle w Tyńcu odbędzie się przeprawa galarą 8 cm armaty Wz 1905/08 wraz z obsługą. To niecodzienne wydarzenie będzie miało miejsce w dniu Kanonizacji Jana Pawła II i z tej okazji po dokonanej przeprawie wodnej zostaną z niego oddane trzy wystrzały na upamiętnienie tego tak doniosłego i radosnego dla wszystkich Polaków wydarzania.

Po przeprawie na stronie w dziale GALERIA zostaną opublikowane zdjęcia z przeprawy. Zapraszamy do bieżącego śledzenia wszystkich zmian na naszej stronie.

 

Tutaj czytaj więcej o tym!

 

     ĆWICZENIA ARTYLERII FORTECZNEJ: PRZEPRAWA 24 CM MOŹDZIERZA Wz. 1898      PRZEZ DUNAJ