III EDYCJA KONKURSU

"BÓJ O CZAPKĘ KPT. ANTONIEGO STAWARZA"


PRZEBIEG I i II ETAPU KONKURSU

Fotorelacja składa się z trzech części, które w 2013 r. złozyły się na program Konkursu. Były to dwa etapy egzaminów (test i egzamin komisyjny) przeprowadzone na Uniwersytecie Pedagogicznym, organizowane przez Regiment od 1998 r. obchody upamiętniajace przejęcie koszar w podgórzu w dniu 31 października 1918 r. oraz Gala Finałowa Konkursu, która odbyła się w sali Maryewskiego dawnego magistratu miasta Podgórza.
OBCHODY ROCZNICOWE WYZWOLENIA KRAKOWA W DNIU 30/31.X.1918 r.
GALA FINAŁOWA KONKURSU W SALI MARYEWSKIEGO - BYŁEGO MAGISTRATU MIASTA PODGÓRZA

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.